SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

Thông tin Mô tả
Tên tài liệu Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
Tên tập tin giai-phap-phat-am-lop-1.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 24/11/2015

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)